Massage

Massage är en kroppslig behandlingsform som utförs på en många olika sätt. Massören som utför
behandlingen använder vanligtvis händerna, men inom andra kulturer är det också vanlig att fötterna
och underarmar används. Nya tekniker utvecklas inom olika kulturer som sedan spridas över världen.
Vid en massagebehandling skickas ett meddelande till hjärnan, som i sin tur sänder ett svar till
kroppen. Beroende på vilken behandlingsmetod som utförs kan svaret vara antingen stimulerande
eller lugnande. Alla typer av massage har både rehabiliterande samt förebyggande effekter. Metoden
kan också vara en stund för avslappning och ren njutning.

Written by