Svensk massage

Svensk massage, även kallad Klassisk massage, är den mest moderna massageformen och den
behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang. Massagen stärker musklerna, genom att
stimulera nerv- och muskelsystemet samt skapar en balans mellan muskler och skelett. Metoden kan
också i vissa fall förebygga muskelskador. Den Svenska massagen använder aldrig några
massageredskap. Svenska massagen har inte bara fysisk inverkan på kroppen, utan verkar också
välgörande på psyket.

Written by